Anti-Internment Committee Ireland eragileak Aberri Egunean bidalitako elkartasun mezua

Elkartasun agurra JARDUN koordinadorari eta Euskal Herriari orokorrean, euren nazio egunean, Aberri Egunean, 2022. urte honetan.

Euren familiengandik eta lagunengandik urrun, hainbat eta hainbat euskal preso politiko Espainiako zein Frantziako estatuetako espetxeetan zehar sakabanatuta daudenaren jakitun gara. Horrekin batera, jakitun gara, borroka estatuei nahiz klase dirigenteei jota irabazi daitekeela aldarrikatzen duten horien borroka traizionatua izan dela.

Irlandar autodeterminazioaren aldeko borrokak ere antzeko traizioa izan zuen, pazifikazio prozesuak jada 50 irlandar preso errepublikar utzi dituelarik bai irlandar estatuan, bai britainiar kolonietan.

Irlandar preso errepublikazale hauen espetxeratzea, epaimahairik gabeko izaera bereziko auzitegi politikoek kudeatutako legedi jazartzailearen bidez burutua izan da, Irlandako administrazio banatan.

Gure antolakunde txikia edozein alderdi politiko edota talderekiko independientea da, hamarkada bateko existentzia duelarik. Gure helburu nagusia, irlandar errepublikazaleak, euren lizentziak baliogabetuta eta fiantzak ukatuta, inolako epaiketarik gabe espetxeratuak izaten ari direnaren kontzientzia sortzea da. Era berean, hainbat kanpaina burutu ditugu zigortutako irlandar preso errepublikazaleekiko elkartasunean, euren espetxeratze baldintzen eta euren giza eskubideen ukapenaren inguruan; baita eurek burutu ez dituzten ekintzengatik modu erratuan espetxeratuak izan diren errepublikazale errugabeen babesean ere.

Gure elkartasun agurra bidaltzen diogu zuen antolakundeari, Euskal Herriari orokorrean eta euskal preso politikoei bereziki.

Ingelesez

Solidarity greeting to Jardun Koordinatora and the Basque people in general on the occasion of their national day, Aberri Eguna this year of 2022.

We are aware of the large number of Basque political prisoners in jails dispersed across the Spanish and and French states, far from their family and friends. We are aware too of the betrayal of their struggle by those who claim that the struggle can be won by appealing to the State and the ruling class.

The struggle of Irish self-determination encountered similar betrayal and the pacification process has left currently around 50 Irish Republican prisoners in jails in Ireland, between those in the Irish state and those in British colony.

The imprisonment of those Irish Republican prisoners has been managed by special no-jury political courts administering repressive legislation in both administrations in Ireland.

Our small organisation is independent of any political party or group and has been in existence for a decade. Our primary purpose is to raise awareness that Irish Republicans are being jailed without a trial through revocation of licence and refusal of bail. However we have also campaigned in solidarity with convicted Irish Republican prisoners around their conditions of imprisonment and denial of human rights but also in support of innocent Republicans wrongly convicted and jailed for actions they have not committed.

We send solidarity greetings to your organisation, to the Basque people generally and to the Basque political prisoners in particular.

Saludo solidario a Jardun Koordinatora y al pueblo vasco en general con motivo de su día nacional, Aberri Eguna este año 2022.

Somos conscientes del gran número de presos políticos vascos en cárceles repartidas por los estados español y francés, lejos de sus familiares y amigos. Somos conscientes también de la traición a su lucha por parte de quienes afirman que la lucha se puede ganar apelando al Estado y a la clase dominante.

La lucha por la autodeterminación irlandesa se encontró con una traición similar y el proceso de pacificación ha dejado actualmente alrededor de 50 presos republicanos irlandeses en cárceles de Irlanda, entre los del estado irlandés y los de la colonia británica.

El encarcelamiento de esos presos republicanos irlandeses ha sido manejado por tribunales políticos especiales sin jurado que administran legislación represiva en ambas administraciones en Irlanda.

Nuestra pequeña organización es independiente de cualquier partido o grupo político y existe desde hace una década. Nuestro objetivo principal es crear conciencia de que republicanos irlandeses están siendo encarcelados sin juicio mediante la revocación de la licencia y la denegación de la fianza. Sin embargo, también hemos hecho campaña en solidaridad con los presos republicanos irlandeses condenados en torno a sus condiciones de encarcelamiento y negación de los derechos humanos, pero también en apoyo de republicanos inocentes condenados injustamente y encarcelados por acciones que no han cometido.

Enviamos un saludo solidario a vuestra organización, al pueblo vasco en general y especialmente a los presos políticos vascos.