Fito eta Valentina 150 egun kartzelan bahituak daramakitela salatzeko ateratako agiria