Anti Inperialist Action Ireland eragileak Aberri Egunean bidalitako elkartasun mezua

AIA-ren, Anti-Inperialist-Action Ireland-en elkartasun mezua JARDUN-i

Euskal Herriarentzat askatasuna!

Saorise do Thír na mBascach!

Freedom for the Basque country!

Elkartasun agiri hau, Anti-Imperialist-Action Ireland eta irlandar errepublikazale sozialistengandik luzatua da. AIA, britainiarrak, Europar Batasuna eta estatubatuarrek Irlandako uhartean burutzen duten inperalismoa borrokatu, eta honen aurrean erresistitzeko masa antolakunde errepublikazale sozialista da.

AIA-k eta JARDUN-ek gure nazioen askapen nazionalaren eta iraultza sozialistaren helburu komunak partekatzen ditugu. Bi antolakundeok, nazio askapenaren aldeko borroka eta klase gatazka txanpon beraren bi aurpegiak direla partekatzen dugu. Biok onartzen dugu nazio mugimenduaren izaera demokratikoa, baina ez dugu onartuko, inolaz ere, bere buruari pribilejioak besterik onartuko ez dizkion burgesia nazionala gailentzea. Horren aurka borrokatuko dugu dagokizkigun iraultza sozialistetan, gure iraultzek antzeko terminoak baitituzte oinarri, independentzia eta sozialismoa; gure askapen nazionalaren borrokak status quo-arekin bukatu eta gizarte ustela irauli nahi duela aitortzen baitugu. Txobinismo nazionalaren bidetik aldentzen gara, ez baitugu etsaitzat hartuko nazio zapaltzailearen herria, gure autodeterminazio eskubidea onartzen duten bitartean; gure etsai bakarrak estatu inperialistak defendatzen dituztenak dira, beraien helburu berekoiak gure nazioen aurka zuzentzen dituztenak.

Gu hemen Irlandan, Britainiaren, Europar Batasunaren eta Estatu Batuen inperialismoaren kate hirukoitzarengatik giltzapeturik gaude, Euskal Herria espainiar, frantziar eta Europar Batasunaren inperialismoarengatik eta nazio zapalkuntzarengatik kateatuta aurkitzen den bezala.

Gure bi mugimenduak, gure herrialdeetako liberalengatik erasotuak, jazarriak eta zentsuratuak dira. Irlandarren zerbitzura dauden egunkariek gure lurraldearen lau bosten baino ez dituzte hartzen, bosgarrena indar britainiarren okupazio militar zuzenaren menpe dagoelarik. Zatitutako herrialdean bizi gara, hedabide liberaletan bi aldeetako batek ere arrazoirik ez duen egoera konplexu gisa korapilatzen dutelarik, argi dagoenean zein den zapaldua eta zein zapaltzailea. Irlandarrek jazarpenari aurre egin eta hau suntsitzeko aurrera eramandako edozein borroka hedabideetan zentsuratua da gaur egun, errebisionistengatik zikindua delarik borroka historikoei dagokienez.

Biok aurkitzen ditugu gure hizkuntza nazionalak zapalduta, hizkuntza hilak, arkaikoak eta atzerakoiak balira bezala tratatuak direlarik, nazio zapaltzaileek eratutako saltzaile eta administrazio traidoreen partetik. Gure kultura nazionala komunikabideetan sastakatua da, Ipar Ameriketako eta Britainia Handiko kulturek ordezkatzen duten bitartean, zuek antzeko egoeran aurkitzen zaretelarik, beste nazio baten kultura zuenari inposatua denean, izan Frantziakoa zein Espainiakoa.

Biok ezagutzen dugu traizioaren zapore mingotsa, gure mugimendu nazionaletako zuzendaritzek kontzesioak eta eroskeriak bere egin eta herria botata utzi baitute. Horrela, iraultzaren tresnak desegin dituzte, herriarenak zirenean, bai Irlandan, bai Euskal herrian, hurrenez hurren.

Biok dakigu bidea malkartsua dela, dena agindu ziguten mugimenduak ikusi ditugu, baina ezertan bete ez dutenak; borroka iraultzailearen bideari uko egin eta errebisionismo eta kretinismo parlamentarioaren amildegi sakonetan barneratu direnak.

AIA irlandar antolakunde feminista proletarioa denez gero, emakume eta LGTB burkideen askapena gure herrian bakarrik iraultza sozialistaren bitartez erdietsi daitekeela aitortzen dugu. Irmoki sinisten dugu emakume, gizon eta burkide ez binarioen militantzia parekidean. Horrela kapitalismopean ematen den sexuen arteko dominazioarekin amaitu nahi dugu.

Guk, zuek bezala, internazionalismo iraultzailea elikatu nahi dugu eta horrela gure elkartasuna luzatu nahi dizuegu, beste edozein zapaldu eta langile mugimendu aurrerakoirekin egingo genukeen bezala, bai Palestinan, Kurdistanen, Bretainian, Eskozian edo Galesen. Europan inperialismoaren aurkako borroka eta Europako inperialismoaren aurkako borroka esparruak zabaltzen ari direla ikusten dugu, azkena Korsikan. Izan ere, kolonietan eta erdi-kolonietan, iraultza nazio kolonizatzaileetan aurrera egiteko funtsezko osagaia dela ulertzen dugu.

1916ko altxamendua eta, zuen kasuan, 36ko gerra bezalako historiako funtsezko unetatik ikasi beharra dugu, momentu hauek mugimendu internazionalista proletarioa hauspotzen baitute.

Gure nazio baliabideen ustiapenaren eta lapurretaren aurkako borroka partekatzen dugu, gas naturala izan, petroleoa edo bestelakoak. Nazio baten burujabetzari laguntzea beharrezkoa da, nazio askapenerako mugimenduaren printzipio bat izan behar baitu nazioen baliabideak soilik herriaren eskuetan egotea.

Era berean, Asier Guridi errefuxiatu politikoari gure babesa eta besarkada iraultzaileena bidaltzen dizkiogu, Venezuelako estatu espainolaren kontsulatuan burutzen ari den gose grebaren harira. Honek frantziar eta espainiar estatuetako agintari errepresiboen eskuetan aurkitzen diren euskal militante eta preso guztien askatasuna galdegitera garamatza.

Aurrera Euskal Herriaren askapenera arte!

Ingelesez

Statement of solidarity AIAI – Jardun

Euskal Herriarentzat askatasuna!

Saorise do Thír na mBascach!

Freedom for the Basque country!

This statement of Solidarity is extended from Anti-Imperialist-Action Ireland and from Irish Socialist Republicans. AIA is an All-Ireland Socialist Republican mass organisation dedicated to combat and resist British, EU and US imperialism on the Island of Ireland.

The shared aims of AIA and Jardun are outlined in both our nations’ struggle for national liberation and socialist revolution, we share the common goal of national liberation first, then socialist revolution. We both recognise the shared nature of the national liberation struggle and class conflict, we recognise the democratic nature of the national movement but under no circumstances accept that an emerging national bourgeoise allow themselves privileges, we struggle against this in our respective socialist revolutions and recognise that our national liberation struggle seeks to upend the status quo and remove the rotten society, it is based in similar terms, on independence and socialism. We steer clear of the path of national chauvinism, we hold no animosity to the people of the oppressor nation if they support our right to self determination, our only enemy in them are those who uphold the imperialist state and seek to further its selfish aims in our nations.

We here in Ireland find ourselves in the middle of a triple lock of British, EU and US imperialism, similar in nature to the triple lock of Spanish, French and EU imperialism and national oppression that Euskal Herria finds itself in.

Both our movements find ourselves attacked, repressed and censored in the liberal media of our countries, newspapers that regard themselves in the service of Ireland only cover four fifths of our land, the other fifth is under direct military occupation by the British forces. We live in a partioned country, convoluted in the liberal media as a ‘complex situation’ where ‘neither side is right’ when it is clear who is the opressed and who is the oppressor; any strike made by the Irish people to resist and destroy the oppression is censored in the media in modern times, and revisionistly tarnished with regard to the historical strikes.

We both find our national languages oppressed, treated as dead, archaic and backward languages by the comprador and Quisling adminstrations set up by the oppressor nations. Our national culture is stabbed in the media, replaced by North American and British culture, much the same as you find the situation when the culture of another nation is imposed upon you, be it of France or Spain.

We both know the bitter taste of betrayal, the former leaderships of our national fronts, who take the concessions and the bribes and leave the people out in the cold. The movements have decomissoned the tools of the revolution when the tools belonged to the people, be they Irish or Basque in the respective cases.

We both know what bends in the roads are, we have seen movements that have promised us all but delivered on nothing, falling astray of the path of revolutionary war and delving into the deep chasms of revisionism and parliamentary cretinism.

AIA Ireland is a proletarian feminist organisation, we recognise that the liberation of women and LGBT comrades in our country can only be brought about by a socialist revolution, we strongly believe in the equal militancy of both women, men and non-binary comrades. We seek to end the domination between the sexes that exists under capitalism.

We, like you, want to nurture the revolutionary internationalism, and extend solidarity to you, as we would with any other progressive movement of the oppressed and workers, be it in Palestine, Kurdistan, Brittany, Scotland or Wales. We see emerging that the fight against imperialism in Europe and against European imperialism is opening up, most recently Corsica, we understand that revolution in the colonies and semi-colonies is the key ingredient to the recipe for revolution in the colonising nations.

Learning from key moments in our history such as the 1916 rising, and your case the Spanish civil war, these moments give rise to the proletarian internationalist movement.

We share struggle against the exploitation and robbery of our national resources, be it of natural gas, oil or otherwise. Supporting the move for self-reliance in this nation is one we extend to your nation, as it is the principle of the movement on the road to liberation that the nations’ resources lie solely in the hands of the people.

We send our utmost revolutionary wishes and steadfastness to political refugee Asier Guridi, as he undertakes a hunger strike on the grounds of the Spanish State Consulate in Venezuela, this brings us to the resolve of demanding the release of all Basque militants and political prisoners who find themselves in the hands of the repressive Spanish and French state authorities.

Onwards to the liberation of the Basque Country!